Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Príbehy z Tatier

číta Marek Ťapák

narodil sa 12. februára 1865 v Ludźimierzi v Poľsku neďaleko Tatier. Vyštudoval filozofiu na Jagielonskej univerzite v Krakove, aby sa následne stal najobľúbenejším poľským básnikom a prozaikom poslednej dekády 19. storočia.  Ešte pred 1. svetovou vojnou napísal sedem básnických zbierok, pričom známym sa stal hlavne svojimi prácami venovanými Tatrám. Jedna z jeho posledných básni Kriváň, vysoký Kriváň zľudovela vo forme piesne. Przerwa-Tetmajer bol najmä lyrickým básnikom, ktorý pomenovával rodiaci sa modernizmus na prelome storočí, no venoval sa aj próze, v ktorej sa rovnako vyznával zo svojej lásky k Tatrám. Zomrel, trpiac duševnou chorobou, ktorá z neho urobila bezdomovca, v roku 1940, no ešte za svojho života získal lietrárnu cenu mesta Varšavy a v roku 1934 bol menovaný čestným členom Poľskej akadémie literatúry.

Kazimierz Przerwa Tetmajer

Úvod   I   O autorovi   I   O diele   I   Ukážky