Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Príbehy z Tatier

Úvod   I   O autorovi   I   O diele   I   Ukážky

Ako Hronca zlapali

1:15

Ukážka z CD 1

O Vojtkovi

čudákovi

1:11

Ukážka z CD 2