Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Príbehy z Tatier

číta Marek Ťapák

Priateľom také slová daruj na čas vianočný, aby leteli k nim zvučné ako tie mihotlivé siete pavučiny jesennej, čo by šumeli nad dušou a opletali ju, až im krv do pŕs udierať bude. Tak sa ozývať za nimi “Príbehy z pod Tatier” budú - čo ich pukajúci z fajky, najedený i napitý do kabanice odetý Marek Ťapák načítal.

Nová audiokniha

Cena 2CD: 10 EUR (vrátane DPH)

Objednať na dobierkumailto:objednavky@pribehyztatier.sk?subject=Objedn%C3%A1vka%202CD%20Pr%C3%ADbehy%20z%20Tatier

Balné + doručenie na dobierku: 2,45 EUR

Úvod   I   O autorovi   I   O diele   I   Ukážky